spantet 1 Image0002

Vi vill inte känna oss låsta vid exakta modeller och metoder, även om det finns situationer då det är bra att noggrant hålla sig till dessa. I de flesta fall är det dock bra att utgå från bra och strukturerade erfarenheter som det faktiskt handlar om. Det är när man hittar ett fungerande arbetssätt och anpassar detta till verk-ligheten, som man har rätt angreppssätt. Här presenterar vi våra vanligaste angreppsätt samt modeller och metoder, som vi använder och inspireras av. Vi är naturligtvis certifierade för att använda dem, i de fall det krävs.

 

Angreppssätt

Avstampet

Tar tempen på verksamheten på kort tid.

OBS!

Kom igång med omvärldsbaserad strategiutveckling

 

Effektiva samspel

Bli effektiv i samspelet inom ledande grupperingar

 

Mentorprogram

När stöd och inspiraton bör komma utifrån

 

Screening

Beslutsunderlag, fritt från politik och navelskådande

 

Complex Sales

Behärska både försäljning och relationsbyggande

 

VAL-Workshop

Prioritera rätt - vid köp av affärs- och CRM-system 

 

Get IT Right

Upphandling av affärs- och IT-system

 

Process Quick

Kom igång snabbt med processarbetet

 

IT-Affärsintegration

IT som strategisk resurs eller bara som mail?

Temporärt ledarskap

Projektledare m.fl. roller har speciella utmaningar

Modell och metod

Boken Mot Nästa Nivå - Affärsverktyg för management

I boken presenteras de vanligaste modellerna

TAIDA

Omvärldsanalys & scenariobaserad strategiutvevkling

 

Interpersonal Dynamics Inventory - IDI

Beteendeprofilering i mentorskap och  LG-utveckling

Values online

Kartläggning av värderingar och vad som motiverar individen. Kraftfullt i värderingsstyrda organisationer

 

Kotters 8-steg för förändring

En väletablerad modell för att driva förändingsarbete

 

Root Cause Analysis

Identifiera den verkliga orsaken till upprepade fel

Spetsföretag

Marknadsledare - bli bäst i en värdedimesion

 

RAPPIM - mentorskap

Metodik för mentorskap från Mentorius

Rilke Online

Unik individuell utbildning av ledare enligt moder-na rön och på akademisk grund. Utbildning utförs i möten samt med web-stöd under 6-10 månader