spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Temporärt ledarskap

Det finns inte utrymme för förlovning, giftermål och passionerad smekmånad på tu man hand. Det känns snarare som start med jetfart och höga krav på precision i samarbetet med många andra. En del av svaret är att vi måste snabbt bli mer effektiva i samspelet med andra människor.

 

Temp.led-3.jpg


Modellen för att skapa effektivt samspel i lednings/projektgruppen

Erfarenheten visar att det sällan är problem av tekniska eller ekonomisk karaktär som får projekt att spåra ur. Den vanligaste orsaken är att samspelet mellan inblandade personer fungerar sämre eller inte alls.

Ett bra sätt att minska misstagen som uppstår i kommunikationen mellan andra människor är att lära sig mer om olika beteendetyper. Detta kan man göra upp till olika nivåer, alltefter behov och tid. Första steget syftar endast till att skapa medvetenhet om beteendeprofiler och deras betydelse. Använder man hela modellen får man en bra uppfattning om t.ex. programledningens styrkor och svagheter. Det blir då lätt att i tidigt skede upptäcka konsekvenserna av gruppkonstellationens svagheter.

Temp.led-modell.jpg


Beteendeprofiler

Ett bra sätt att snabbt bli effektivare i samarbetet med andra är att gruppen förstår principerna med beteende-profiler. Misstagen blir direkt färre, och en grund läggs för att vidareutveckla samarbetsförmågan.

 Läs mer om verktyget IDI här

 

Kroppsspråk - Natural Horsemanship (tillval)

Endast 10% av kommunikationen utgörs av verbalt innehåll. Det är de resterande 90 vi ska träna på.

Specialisterna som hjälper oss är hästar. De förstår inte vad du säger, men mycket väl hur du säger det!