spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Angreppssättet - Screening

Du vet att något måste göras för att öka effektiviteten i verksamheten. Du har ett generellt förtroende för medarbetarna. Du upplever att samarbetsformerna präglas av revirtänkande snarare än processtänkande. Du får synpunkter från många om vad som är fel, men upplever att de pekar åt skilda håll. Du behöver en utomståendes hjälp med att ställa rätt frågor!

 

Du får hjälp att börja arbetet med förbättring av verksamhetens effektivitet. Det finns så många saker som verkar behöva göras, och så många åsikter att ta till vara. Med en väl avpassad insats blottlägger vi tillsammans med medarbetarna verksamhetens svagheter och möjligheter. Baserat på denna gemensamma nulägesbild skapar vi konkreta lösningar för att eliminera svagheterna och exploatera möjligheterna.

 

Resultatet är ett beslutsunderlag innehållande nyckelpersoners ställningstaganden, beteendemässig lämplighet och åtgärdsförslag, tillsammans med intervjuarens egna bedömningar. Det är inte djuplodande, men fritt från politiska ställningstaganden, svågerpolitik och navelskådande. Redan dialogen under intervjuerna innebär ofta starten på ett nytt mindset för de intervjuade.

 

Ladda ner en PDF-fil

Åter till Angreppssätt