spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Effektiva samspel

Konceptet gör att du, dina kollegor och företaget blir effektivare i all typ av interaktion mellan människor. Vinnande Stil grundar sig på övertygelsen att man har stor fördel av att förstå andra personers behov. Ju mer man lär sig, ju mer framgångsrik blir man i samspelet med andra. Inget flum eller konstigt, bara sunt förnuft kopplat till sunda relationer. Medarbetarna kommer successivt öka förmågan att överbrygga skillnaden mellan det egna beteendet och andras. Är man medveten om den, så är det lättare att uppfylla andras behov och därmed lyckas.

 

Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) är verktyget som används för att mäta en individs personliga stil, samt förmåga att anpassa sig till andra människor. Återkoppling från bedömningen sker i samband med appliceringsträningen, som syftar till att förstå hur man använder kunskapen i vardagen. För successiv utveckling hjälper vi medarbetarna med ett s.k. Change Score Card med personliga mål.

EARLY WARNINGS - LEDNINGSGRUPPEN EN AFFÄRSRISK?

Vi hjälper till med att utarbeta "Early Warnings" för när gruppens negativa beteenden börjar ta över och lednings-arbetet försämras med dåliga beslut som resultat.

Ett förslag är att kombinera Effektiva samspel med praktik tillsammans med hästar, Läs vidare här: PDF-fil

Ladda ner tjänstebeskrivningen: PDF-fil

Ladda ner SpanView med kundcase: PDF-fil

Åter till Angreppssätt