spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Values online - ett instrument för att kartlägga dina värderingar / drivkrafter

Genom att rangordna ett större antal väl utvalda värderingar, så får man en bild av vad man motiveras av. En förståelse för var man lägger sin energi, men även vad man kanske hämmas av. Med detta som grund finns unika förutsättningar att utveckla både individer och grupper med ledande uppgifter.

 

Läs mer om instrumentet Values online

Åter till Angreppssätt