spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

OBS! är baserad på Kairos Futures modell TAIDA – Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, Acting. Grundidén är att utifrån förståelse för trender i omvärlden skapa troliga bilder av framtiden (scenarier). Dessa ligger sedan till grund för att utforma de strategier som behövs för att möte den mest troliga framtiden.

 

Även om själva grundidén är lätt att förstå nyttan med, är det inte lika lätt att komma igång. Det finns ofta många steg, verktyg och tillvägagångssätt som medarbetarna är ovana vid. Ambitionen med OBS! är att hjälpa företag att ta fram den första versionen, den lite förenklade varianten. När deltagarna bekantat sig med grunderna, följt processen och använt några verktyg, klarar de sig själva inför nästa version.

 

Tillvägagångssättet är att i första hand driva och stödja en projektgrupp hos kunden. Det är viktigt att det mesta av arbetet utförs av kunden, för att resultatet ska bli bottnat i egna verksamheten på ett bra sätt.

 

Ladda ner som PDF-fil

Ladda ner beskrivningen av TAIDA som PDF-fil

Åter till Angreppsätt