spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Angreppssätt - Complex Sales

 

Du anser att företaget sysslar med koncept- och/eller projektförsäljning. Kanske tycker du att det är svårt att få rätt driv i processen. En anledning är svårigheten att kombinera den vänstra hjärnhalvans förmåga med den högra. Komplex försäljning tar tid och bör bedrivas i strukturerad projektform, samtidigt som erbjudandet ska uppfattas som kreativt av olika personligheter. Du känner att förmågan att balansera dessa färdigheter är nyckeln till bättre säljare och Key Account Managers.

 

Complex Sales Development utgår från att företaget erbjuder sina kunder komplexa system- och tjänstelösningar. Säljarna ökar sin förståelse för strategisk försäljning med adderade affärsvärden, och får träning i ledning av säljprojekt.

 

Vidare sker träning i att bedöma vilken kommunikationsprofil köparens kontaktpersoner/projektdeltagare har. En värdefull kompetens som skapar mottagarfokus och säkerställer att ditt team matchar kundens, även på det personliga planet. All försäljning bygger i grund och botten på förtroende mellan människor, därför utbildas säljarna i Power Mapping (kartläggning av kundens profiler och relationer).

 

Resultatet är en försäljningsavdelning som bättre än tidigare klarar:

·      att driva komplex försäljning och skapa affärer tillsammans med kunden

·      merförsäljning p.g.a. ett mer personorienterat beteende (KAM)

·      konkurrens eftersom nytt kundfokuserade beteende uppfattas som positivt

 

Ladda ner som PDF-fil

Åter till Angreppssätt