spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

VAL- Workshop

Inför starten av ett affärssystems- och CRM-projekt, och oftast redan under upphandlingsprocessen uppstår ett behov att tänka igenom och dokumentera ett stort antal saker. Detta har visat sig vara en svår uppgift, framförallt att prioritera rätta saker. Det är ju så många sakfrågor och personliga önskemål som ska tas hänsyn till. För att inte tala om den ibland farliga drivkraften ”nu när vi ändå håller på” som ofta leder oss bort från det vi borde fokusera på. Alltför ofta blir resultatet att det affärsstrategiska systemstödet samt ledning av verksamheten, blir bortglömt eller undertryckt.

 

Oavsett var i processen man är, eller hur bra man lyckats med konkret dokumentering av prioriteringar och mål, är det bra att få svar på frågorna:

·      Vad är Verksamhetskritiskt?

·      Vad är Affärsstrategiskt?

·      Vilket Ledningssystem behöver vi?

 

Resultatet från en genomförd VAL-workshop:

·      Affärsstrategiska processer/funktioner identifierade och prioriterade

·      Det framtida ledningssystemet beskrivet

·      Verksamhetskritiska processer/funktioner identifierade och prioriterade

 

Arbets- och synsättet är övergripande, inte detaljfokuserat

 

Ladda ner PDF-fil

Åter till Angreppssätt