spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Avstampet - Ta snabbt tempen på verksamheten

När du är i behov av att få en utomståendes syn på hur det står till med verksamhet och ledar-skap, är Avstampet tids- och kostnadseffektivt. Drivkraften kan vara start av förändring, effek-tivisering, kostnadsminskning , eller att minska vanlig mänsklig oro, att få veta.

Omfattningen kan variera från en timme till ett par dagar, allt beroende på vad man vill åstad-komma. Arbetet utförs till största del genom intervjuer med efterföljande analys och presenta-tion. Målet är att få ett utifrån-och-in-perspektiv på verksamhetens tillstånd. Resultatet är en relativt grund men rättfram analys, med kommentarer att utgå från i ert fortsatta arbete.

Ladda ner tjänstebeskrivning: PDF-fil

Åter till Angreppssätt