spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Du kanske har en ledarroll för första gången, eller står inför en ny typ av utmaning. Förmodligen upplever du ett behov av någon att bolla nya och svåra frågor med, någon att få konkret stöd från. Troligen vill du helst träffa någon med erfarenheter utifrån, som ser din situation med friska ögon.

 

Kanske har du medarbetare i din organisation som behöver stöd för att komma vidare inom verksamheten? Kanske handlar det om stärkt självförtroende, behov av nya ”verktyg”, eller personlig mognad?

 

Mentorprogrammet utgår ifrån att företaget anlitar en mentor, i syfte att erbjuda medarbetaren stöd från en extern person. Företaget deltar i diskussionen om övergripande målsättningar. Mentorn och adepten utgår därefter från dessa verksamhetsrelaterade mål, och formulerar tydliga förväntningar på varandra. Under programmet förs dialogen endast mellan mentor och adept.

 

En central utgångspunkt är adeptens självinsikt om sitt eget beteende och sätt att kommunicera för att vara effektiv. En röd tråd igenom hela programmet som i huvudsak baseras på adeptens varierande behov.

 

Resultatet med mentorprogrammet är:

·      utveckling av individ och roll med långvarigt bestående resultat

·      en mer effektiv person i rollen (verksamhet, projekt)

·      oftast ett flertal förbättringar i verksamheten som resultat av idéutbyte och sparring

 

Ladda ner som PDF-fil

Se exempel på uppdrag

Åter till Angreppssätt