spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Root Cause Analysis (RCA)

Root Cause Analysis hjälper dig att identifiera den verkliga orsaken till ett problem, samt att underlätta hanteringen av problemet. Ishikawas orsak- och verkandiagram är ett effektivt hjälpmedel som stödjer analysen. Resultat är dessutom illustrativt och intuitivt.

Konceptet kan ses som en strukturerad process med stora möjligheter till att kombinera med andra arbets- och angreppssätt. Ett exempel är Toyotas ”5 Why”, där man ställer frågan upp till 5 gånger för att komma närmare kärnan till problemet.

Vi hjälper till att utforma, planera och leda RCA-processer på ett effektivt sätt. Många gånger kan det vara bra att kunden själva lär sig att driva processen i samband med enklare situationer. Vid mer komplex problemställning är det ofta bättre att få hjälp från en opartisk, opolitisk och erfaren ledare.

Ladda ner PDF-fil

Åter till Angreppssätt