spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Process Quick

Du har bestämt dig för att verksamheten måste komma loss ur avdelningstänkandet och bli processtänkande. De bakomliggande orsakerna varierar, men det är nödvändigt att komma igång snabbt. Ett antal ansatser till att komma igång har synats i sömmarna, men de känns för pretantiösa och resurskrävande. Du ska inte erövra världen, bara komma igång med en realistisk insats.

 

 

Vi hjälper dig med att skapa rätt ansats, att förstå nödvändiga förutsättningar och att skapa en handlingsplan. Tempo prioriteras före ”perfekta processer för alla, samtidigt”. Arbetet syftar till att realisera enstaka processer inom prioriterade områden där det råder ett förändringsvänligt klimat. Under arbetets gång fästs stor vikt på att skapa tydliga framgångar som i sin tur driver kommande steg

 

Resultatet är att ett litet team inom företaget, med vår hjälp, har nått tydliga och kommunicerbara framgångar. En process är realiserad och kan fungera som gott exempel och kunskapskälla. Verksamheten har skapat kompetensen att själva successivt utveckla befintliga och nya processer. Sammanfattningsvis har företagets strukturkapital begåvats med ett rejält lyft avseende resultatorienterat arbetssätt.

 

Ladda ner PDF-fil

Åter till Angreppsätt