spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Get IT Right - upphandling av IT-system

Anledningen till att företag handlar upp affärssystem varierar naturligtvis. Lika naturligt är det att tillvägagångssättet måste varieras efter varje given situation.

 

Det finns många dåliga erfarenheter gjorda i samband med upphandling. En del av dessa har kommit till nytta i olika undersökningar som gjorts under åren. En vanlig orsak till dåligt resultat är att de flesta gör detta så sällan. Hur duktig man än är på annat, så är de flesta helt enkelt ovana och oförberedda. Ett sätt att eliminera detta problem är att ta hjälp från någon som gjort det många gånger.

 

Spantet erbjuder erfarna konsulter som hjälp, personer som arbetat både på kund- och

leverantörssidan. Denna erfarenhet är grunden för ett effektivt och rättframt arbetssätt med konkreta resultat. Arbetssättet är baserat på en iterativ/kognitiv process, där vi tar nästa steg först när vi dragit lärdomar från det förra. Arbetet styrs uppifrån och ner, alltså utifrån affärsmål istället för detaljönskemål.

 

Resultatet från en framgångsrik upphandling är ett val av lösning grundat på framtida

affärsnytta och genomförbarhet. Avtalet med leverantören ska, förutom att vara formellt korrekt, även ge utrymme för många års samvaro och utveckling.

 

Ladda ner PDF-fil

Åter till Angreppssätt