spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Interpersonal Dynamics Inventory - IDI

Är ditt beteende en framgångsfaktor eller fälla?

Det är ditt beteende som avgör om du är effektiv eller inte i samarbetet med andra. Det är därför viktigt att veta hur andra upplever dig, men det är inte alltid som du får reda på det. Vill du aktivt använda ditt beteendes styrkor och undvika dess svagheter, krävs att du blir medveten om hur andra ser på dig och ditt beteende i olika situationer.

 

IDI är ett s.k. 360 graders instrument vilket främst betyder att arbetet utgår från att även andra personer har gjort bedömningen av beteendet. Vidare mäts andras och din egen syn på förmågan att anpassa sig till t.ex. andra personers behov.

 

IDI är utmärkt att använda i olika situationer; ledningsgruppsträning, havererade projekt, gruppsamarbeten, förändringsprojekt samt vid kartläggning och etablering av nya projekt och organisationer.

IDI-baserade erbjudanden: Effektiva samspel, Temporärt ledarskap, Effektivt samspel

Läs mer på www.idi.se

Åter till Angreppssätt