spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

John P Kotter - stark inspiratör i förändringsfrågor

 

John P Kotter är professor på Harvard Business School, och har sedan många år ägnat sig åt förändringsledning. Under åren har han givit ut ett flertal böcker och hållit en stor mängdföredrag i ämnet. Läs mer på denna länk

 

Kotters 8-steg för att arbeta med förändring är för oss en grundmodell för hur man kan tänka. Som vanligt är det det sedan viltigt att man vågar gå utanför modellerna för att anpassa uppdragen till kundens verksamhet.

 

1 Skapa ett angelägenhetsmedvetande

2 Skapa den vägledande koalitionen

3 Utveckla en vision och en strategi

4 Förmedla förändringsvisionen

5 Ge befogenheter för handlande på bred bas

6 Skapa kortsiktiga vinster

7 Befäst vad som uppnåtts och producera fler förändringar

8 Förankra de nya inställningarna i företagskulturen

 

Läs mer om John P Kotter. Ett tips är att se videon "A sense of Urgency"

Ladda ner SpanView om Sense of Urgency: PDF-fil

Åter till Angreppssätt