spantet 1 Image0002

Hem Erbjudande Angreppssätt Uppdrag Partners Mot Nästa Nivå Kontakt

Stora händelser ger svårbedömt läge! 

2015 är ett år fullt med utmaningar, från stora flyktingströmmar, greklandskris och ny minoritetsregering. På ett eller annat sätt kommer det att påverka framtida affärer och verksamheten.

Låt Spantet hjälpa dig att reda ut vad detta och andra omvärldsfak-torer kan betyda för just dig och din verksamhet.

Läs mer om Omvärldsanalys

 

 

Spantet hjälper företag med bestående förbättringar, som leder till att de lyckas bättre med sin verksamhet.

 

Ambitionen är att med kundens affärsnytta som ledstjärna, arbeta med kraft och kompetens i konkret avgränsade uppdrag.

 

Våra verktyg är kompetenta konsulter samt beprövade metoder och arbetssätt.

 

_03_dsc_2834.jpg 

Spantet är medlem i bransch-förbundet SMK - Sveriges Managementkonsulter